UDC 2011

RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 01 A. Grinchuk 94.97 10 97.4 19 94.17 25 95.67 19 73
2 20 D. Illyuk 98.93 17 87.9 21 97.5 10 94 4 52
3 08 D. Lisichonok 99.73 21 0 0 94.47 21 95.33 10 52
4 69 A. Golovnya 99.73 25 98.4 4 99 10 88 10 49
5 22 V. Palariev 97.5 19 92.8 10 96.17 19 0 0 48
6 74 V. Gerashchenko 94.83 10 - - 96 10 98 25 45
7 13 S. Dyshkant 95.83 10 0 0 95.67 4 90.33 21 35
8 21 V. Lutyi 98.17 10 81.3 17 85.5 4 0 0 31
9 55 V. Marchenko 93.5 4 74.7 4 91.33 17 - - 25
10 110 F. Chitipakhovyan - - 91 25 - - - - 25
11 11 A. Govorov 91.67 4 66 10 - - 96.23 10 24
12 89 P. Ruvinov 73.33 4 69.3 4 92.17 4 95.33 10 22
13 73 R. Korchevsky - - 77.77 4 87 10 92 4 18
14 47 K. Shchurenko 0 0 78.3 10 85.33 4 86.67 4 18
15 665 N. Lukyanov - - - - - - 87.33 17 17
16 88 D. Shamin - - 87.7 10 87.83 4 79.33 0 14
17 19 V. Barbash 89.33 4 80.7 4 87.43 4 0 0 12
18 39 A. Yatsenko - - 70.3 4 - - 85 4 8
19 28 M. Shersuk 77 4 - - - - 24 0 4
20 75 S. Gubanov 0 0 - - 77.17 4 - - 4
21 32 V. Kovbasuk - - - - - - 89 4 4
22 23 I. Protasova - - - - - - 87 4 4
23 24 S. Lipsky - - - - 85.5 4 0 0 4
24 101 A. Harutsa - - - - - - 81.33 4 4
25 05 K. Kozlova - - - - - - 80 4 4
26 44 L. Popov - - 72.3 4 - - - - 4
27 27 F. Petrosyan - - 70 4 - - - - 4
28 129 M. Murchin - - 0 0 0 0 63.3 0 0
29 33 A. Poddubsky - - - - 74.3 0 - - 0
30 14 A. Kaminsky - - - - - - 74 0 0
31 66 M. Grotsky - - - - - - 64 0 0
32 199 D. Smirnov - - - - 59 0 - - 0
33 80 K. Darin - - - - 40 0 - - 0
34 57 E. Lubenets - - - - - - 33.33 0 0
35 52 A. Pranzhu - - - - - - 23.33 0 0
36 06 D. Goncharuk - - - - - - 20 0 0
37 18 Y. Mulov 0 0 - - - - - - 0
38 77 V. Vasilkovsky 0 0 - - - - - - 0
39 46 S. Sak 0 0 - - - - - - 0
40 67 N. Dimirsky - - - - - - 0 0 0

 

© Ukrainian Drift Federation. All Rights Reserved. Created by Sergey Sytar