RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 69 A. Holovnya 21 180 25 160 25 160 25 200 796
2 20 D. Illyuk 25 200 17 200 9 110 21 180 762
3 07 V. Marchenko 17 140 19 140 17 200 19 160 712
4 08 D. Lisichonok 6 110 21 180 6 80 12 110 525
5 01 A. Grinchuk 19 160 12 110 21 180 12 0 514
6 21 V. Lutyi 12  110 9 110 12 110 6 80 449
7 28 M. Sherstiuk 9 80 9 110 19 110 2 80 419
8 665 N. Lukyanov 4 80 6 80 12 140 4 80 406
9 25 S. Lavitsky 6 80 2 80 2 80 9 80 339
10 74 V. Gerashchenko 9 80 4 40 6 80 6 80 305
11 95 Y. Driftovsky 6 110 12 80 - - 9 80 297
12 39 A. Yatsenko - - 6 80 4 80 2 80 252
13 88 D. Shamin 6 80 4 80 2 80 - - 252
14 19 V. Barbash - - 6 80 9 110 2 40 247
15 24 S. Lipsky 0 0 6 110 6 80 4 40 246
16 46 S. Sak - - - - 6 80 6 110 202
17 73 R. Korchevsky - - 2 40 4 40 6 110 202
18 11 A. Hovorov 0 0 4 80 0 0 2 110 196
19 06 D. Honcharuk 4 80 2 40 2 40 0 0 168
20 22 V. Palariev 12 110 0 0 4 40 - - 166
21 27 F. Petrosian - - 4 80 - - 17 40 141
22 177 M. Murchin - - 2 40 4 80 - - 126
23 78 Y. Panin 4 80 2 40 - - - - 126
24 111 S. Kovalchuk - - - - 2 40 4 40 86
25 31 V. Borovitsky - - - - - - 4 40 44
26 17 A. Nikitenko - - 2 40 - - - - 42
27 12 A. Labin - - - - - - 0 0 0
28 02 Y. Kondratiev 0 0 - - - - - - 0

 

Командный зачет 2013

RANK TEAM TOTAL
1 Голубой Огонёк (#20 D. Illyuk, #69 A. Holovnya) 194.75
2 Marchenko Racing (#07 V. Marchenko) 178
3 M-Collective (#28 M. Sherstiuk) 104.75
4 D.Project (#01 A. Grinchuk, #88 D. Shamin) 95.75
5 Nanoprotec Number One Team (#74 V. Gerashchenko) 76.25
6 Crown Motorsport (#02 Y. Kondratiev, #08 D. Lisichonok) 65.63
7 Tarantino (#24 S. Lipsky) 61.5
8 Род-Ник (#17 A. Nikitenko, #21 V. Liutyi) 61.38
9 Darnitsa Bandits (#31 V. Borovitskii, #665 N. Lukyanov) 56.25
10 Shock Motorsport (#06 D. Goncharuk, #39 A. Yatsenko) 52.5
11 KDDF Team (#73 R. Korchevsky) 50.5
12 ARD (#11 A. Govorov) 49
13 Ветерок (#22 V. Palariev, #27 F. Petrosian) 38.38
14 Black Sea Riviera Drift Team (#177 M. Murchin) 31.5

RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 01 A. Grinchuk 96 17 89 25 77 25 90 21 88
2 08 D. Lisichonok 93 19 60 10 66 10 96 17 56
3 18 Y. Mulov 94 10 100 21 74 10 76 10 51
4 20 D. Illyuk 77 10 100 19 - - 73 19 48
5 22 V. Palariev 60 10 94 17 0 0 - - 27
6 19 V. Barbash 36 10 - - 84 17 - - 27
7 61 T. Kosharny 97 25 - - - - - - 25
8 73 Arunas - - - - - - 82 25 25
9 88 D. Shamin 70 21 0 0 59 0 - - 21
10 98 N. Shikov - - - - 100 21 - - 21
11 07 A. Krasulya - - 90 10 - - 74 10 20
12 21 V. Lutyi - - - - 90 19 29 0 19
13 11 A. Govorov 35 0 65 10 60 0 - - 10
14 55 V. Marchenko 30 0 84 10 - - 0 0 10
15 77 M. Tvardovsky - - - - - - 100 10 10
16 24 S. Lipsky 25 0 0 0 61 10 0 0 10
17 74 I. Kondratiev - - - - - - 85 10 10
18 25 L. Popov - - - - 70 10 10 0 10
19 95 A. Brukhtiy 0 0 58 0 44 0 28 0 0
20 75 A. Polishchuk - - - - - - 65 0 0
21 69 A. Golovnya - - - - - - 64 0 0
22 17 D. Ananiev - - - - 59 0 - - 0
23 33 M. Lukyanets - - - - 43 0 - - 0
24 100 V. Reznik - - - - 42 0 - - 0
25 03 A. Bogdanov - - - - - - 38 0 0
26 46 S. Sak - - - - 30 0 0 0 0
27 02 D. Teslenko - - - - 0 0 30 0 0
28 26 M. Murchin 12 0 - - 0 0 - - 0
29 09 D. Skazhenyi 4 0 - - - - - - 0
30 63 K. Shchurenko - - 0 0 0 0 0.3 0 0

 

© Ukrainian Drift Federation. All Rights Reserved. Created by Sergey Sytar